Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi podstawowy element pracy psychologa. Jej zadaniem jest opisanie funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognozy na przyszłość. Diagnozę psychologiczną wykonuje się często z polecenia lekarza prowadzącego np. psychiatry, ze względu na jej dużą przydatność w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych. Warto jednak zaznaczyć, że diagnoza psychologiczna nie dotyczy jedynie osób z zaburzeniami. Do psychologa w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie.

Do podstawowych metod diagnostycznych stosowanych przez psychologów należą: rozmowa, wywiad, obserwacja, a także testy psychologiczne. Metody te pozwalają na postawienie i sprawdzenie hipotez dotyczących funkcjonowania osoby w związku z badanym obszarem. Przedmiotem diagnozy może być całość funkcjonowania psychicznego (np. diagnoza osobowości czy inteligencji) lub jakiś jego element (np. hierarchia wartości, dominujące potrzeby, myślenie abstrakcyjne). Przykładowe rodzaje diagnozy psychologicznej to: diagnoza inteligencji, diagnoza osobowości, diagnoza neuropsychologiczna, diagnoza predyspozycji zawodowych.

Zgłaszając się na diagnozę psychologiczną, możemy się spodziewać, że całość postępowania zamknie się w kilku spotkaniach, podczas których psycholog zbierze wywiad na temat osoby badanej, przeprowadzi odpowiednie testy oraz omówi otrzymane wyniki. Oczywiście taka diagnoza może stanowić cel sama w sobie, ale może być także częścią dłuższego procesu terapeutycznego. Po zakończeniu badania osoba zgłaszająca się otrzymuje opinię psychologiczną wraz z interpretacją wyników uzyskanych w testach oraz ogólne wnioski wypływające z całości badania. Nie ma możliwości, aby psycholog prowadzący badanie przekazał nam same surowe wyniki lub kopię przeprowadzanego testu.

W zależności od tego, co chcemy zdiagnozować, w jakim celu przeprowadzane jest badanie oraz do jakiego ośrodka, gabinetu czy przychodni się zgłaszamy, diagnoza psychologiczna może być płatna (kwoty zwykle zależą od zastosowanych metod diagnostycznych) albo bezpłatna (może być wymagane skierowanie od lekarza). Poszukując diagnosty warto upewnić się, że specjalista do którego się wybieramy posiada dyplom magistra psychologii.