Gdzie uzyskasz pomoc?

Pomoc psychologiczną można uzyskać w wielu miejscach. Mogą to być szpitale, przychodnie, poradnie zdrowia psychicznego, centra interwencji kryzysowej czy hospicja. Pomoc taką oferują także pozarządowe organizacje, zrzeszające specjalistów w ramach przyświecającego im celu. Listę takich organizacji i ośrodków działających w Trójmieście oferujących bezpłatną pomoc psychologiczną, odnajdziesz w zakładce mapa.