Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to forma pomocy dla osób, które przechodzą przez kryzys – moment życia, w którym są pod wpływem silnych negatywnych emocji, ich funkcjonowanie jest zaburzone – i które czują, że nie są w stanie same sobie z tym poradzić i wrócić do normalnego życia.

Źródła kryzysu mogą być różne. Są kryzysy wynikające z nastąpienia nagłej zmiany (np. śmierć bliskiej osoby) oraz te spowodowane długotrwałym oddziaływaniem szkodliwych czynników, które doprowadzają osobę do załamania (np. przemoc w rodzinie).

Kryzys nie jest tylko problemem pojedynczych osób. Dotyka też całe rodziny, lub instytucje – np. miejsca pracy, gdzie grupa pracowników wspólnie doznaje kryzysu.

W tym momencie psycholog oferuje swoje wsparcie, ale przede wszystkim pomaga danej osobie czy grupie wyjść z kryzysu. Nie należy jednak oczekiwać, że już na pierwszym spotkaniu uzyskamy rozwiązanie krok po kroku, ani że nie będziemy musieli włożyć w ten proces własnego wysiłku. Psycholog w takiej sytuacji służy swoją wiedzą nie tylko dotyczącą ludzkiej psychiki, ale również informacjami dotyczącymi kroków formalnych, czy innych instytucji, które mogą pomóc, kiedy problem jest złożony i nie dotyczy tylko sfery psychologicznej (np. ubóstwo i problem ze stresem związane z nagła utrata pracy).

W tej formie pomocy psychologicznej ważne jest dotarcie do źródła problemu i opracowanie planu działania – wspólnie z osobą, która prosi o pomoc.

Interwencję kryzysową od innych form pomocy psychologicznej wyróżnia relatywnie krótki czas pracy z psychologiem (maksymalnie 6 spotkań). Celem jest szybkie wyjście z kryzysu. Problemem jego ewentualnych następstw zajmuje się już inny psycholog – specjalista w danej dziedzinie.

Psycholog pracujący w ośrodku interwencji kryzysowej powinien, poza ukończeniem studiów w tym kierunku, przejść również szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej. Osoby, które pracują w ośrodkach interwencji kryzysowej, to także wolontariusze, głównie studenci kierunków psychologicznych, którzy odbyli odpowiednie szkolenie w ośrodku. To często z nimi pacjent/klient ma pierwszy kontakt (po przyjściu do ośrodka lub telefoniczny). Obowiązujący ich kodeks etyczny zapewnia pełną poufność. Oni też proponują wizytę u psychologa, jak również są w stanie udzielić podstawowych rad w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. W dalszej kolejności zatrudniony w placówce psycholog, opracowuje z osobą pełny plan wyjścia z kryzysu.

Jak w każdej formie pomocy należy pamiętać, że to od osoby będącej w kryzysie zależy, czy wyjdzie z niego dzięki współpracy z psychologiem i stosowaniu się do jego zaleceń.

Aby z korzystać z tej formy pomocy, wystarczy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem interwencji kryzysowej: osobiście, telefonicznie, drogą mailową czy nawet listownie. Każdy otrzyma pomoc i jest to pomoc z reguły bezpłatna.