Kryteria wyboru psychologa

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat prawa dotyczącego wykonywania pracy psychologa, zapraszamy Cię do zapoznania się z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010730763). Warto jednak, żebyś wiedział o paru nieścisłościach dotyczących zawodu psychologa zawartych w powyższej ustawie: Regionalne Izby Psychologów nie istnieją, a od praktykującego psychologa nie można wymagać rocznego stażu, gdyż to postanowienie ustawy także nie weszło w życie. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem nowej ustawy dotyczącej zawodu psychologa.

Dokumentem regulującym pracę psychologów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym jest Kodeks Etyczny. Oto jedne z jego postanowień – psycholog:

− dąży do najwyższego poziomu działań wobec klienta,

− informuje o ewentualnym ryzyku podejmowanych działań terapeutycznych i o metodach alternatywnych (niepsychologicznych, np. leczenie psychiatryczne),

− ustala z klientem cel i zakres oddziaływań oraz sposób postępowania,

− przestrzega praw małoletnich,

− udziela informacji o stosowanych metodach, wynikach i sposobach ich udostępniania,

− powstrzymuje się od wykonywania czynności zawodowych w niekorzystnych warunkach (np. choroba somatyczna),

− przestrzega tajemnicy zawodowej,

− wnika w intymne i osobiste sprawy klienta w takim zakresie, jaki wynika z celów pomocy psychologicznej

− poddaje się superwizji i korzysta z konsultacji.

Mimo że formalnie Kodeks Etyczny PTP  obejmuje tylko członków organizacji, praktycznie jest punktem odniesienia dla wszystkich psychologów. Etyka wykonywania zawodu jest niezwykle istotną kwestią dla każdego psychologa, o czym uczy się podczas swojej edukacji.

Zapraszamy po szczegółowe informacje na stronę PTP (http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29).

Informacje związane z kryteriami wyboru psychologa dotyczących konkretnych form pomocy, uzyskasz w Przewodniku.