Opieka psychologiczna

Gdańsk:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dudkiewicza SAC Dla osób przeżywających stratę.
Opieka psychologiczna, grupa wsparcia. ul. Kopernika 680-208 Gdańsk

668-450-741

58 340-61-35

biuro@hospicjum.info

www.hospicjum.info

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Beatą Stachowską pod wskazany numer.

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom U.N.A.S. Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.
Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień od środków chemicznych i innych oraz indoktrynacji psychicznej i psychomanipulacji w grupach destrukcyjnych.Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Szerzenie wiedzy o istocie uzależnień i możliwości terapii.

ul. Słowackiego 7980-257 Gdańsk501 337 277

fundacjaunas.pl

Fundacja prowadzi wykłady przeznaczone dla uczniów gimnazjum i szkół średnich pokazy, prelekcje dla szerokiego grona odbiorców;

Program ” Szkoła bez nudy i nałogów” dla szkół podstawowych.

Sopot:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. siostry Faustyny Dla osób terminalnie chorych na choroby nowotworowe i ich rodzin.
Opieka psychologiczna i wsparcie dla osób chorych na choroby nowotworowe oraz dla ich rodzin. ul. Mieszka I 1/1(58) 555-11-86

hospicjum-dom-sopot@free.ngo.pl

www.hospicjum-dom-sopot.free.ngo.pl

sprawowana opieka jest bezpłatna, od pacjentów ubezpieczonych w NFZ wymagane jest skierowanie do Hospicjum.

Gdynia:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Gdyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń” Pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom.
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
intelektualnie, ich aktywizacja społeczna oraz przygotowanie rodziny do usamodzielnienia się w przyszłości niepełnosprawnego dziecka lub podopiecznego.
ul. Buraczana 8/4881-587 Gdynia

58 629-19-56

dommarzengdynia@wp.pl

www.dommarzen.org.pl

Zebrania stowarzyszenia odbywają się raz w miesiącu, w każdą druga środę miesiąca o godz. 18:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 27/31

Fundacja Adapa Pomoc osobom cierpiącym na autyzm i ich rodzin.
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, warsztaty terapii zajęciowej. ul. Gen. Hallera 31a81-428 Gdynia

58 622-93-56

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni Dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin.
W ramach swojej działalności stowarzyszenia prowadzi Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) znany wcześniej pod nazwą DCA
(Dzienne Centrum Aktywności), Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno-wychowawczy (OREW), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz Teatr Biuro
Rzeczy Osobistych(BRO) – jako dodatkowa forma terapii poprzez sztukę.
ul. Harcerska 481-425 Gdynia

(58) 622-07-48

www.psouugdynia.org.pl

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca – Hospicjum Stacjonarne Dla osób terminalnie chorych.
Hospicjum Stacjonarne przyjmuje osoby terminalne chore, które ze względu na stan zdrowia lub brak dogodnych warunków nie mogą pozostać w domu. Zapewnia opiekę lekarzy specjalistów oraz psychologów. ul. Dickmana 681-109 Gdynia

58 665-66-55

hospicjum.gdynia@wp.pl

www.hospicjum.gdynia.pl

Gdzie można zgłosić chorego do Hospicjum Stacjonarnego:Hospicjum Stacjonarne przy ul. Dickmana 6 na Oksywiu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00

 

Biuro Stowarzyszenia w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 26 (biuro hospicyjne przy kościele NMP) w poniedziałki i czwartki w godz. 16.30 – 18.

Dokumenty, które należy przedstawić przy zgłaszaniu chorego do opieki stacjonarnej: dokumentacja medyczna stwierdzająca zakończenie leczenia przyczynowego, skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.