Opieka psychologiczna

Opieka psychologiczna nie posiada swojej ścisłej i jednoznacznej definicji. Z tym terminem spotkamy się najczęściej w kontekście długotrwałych i różnorodnych działań skierowanych do osób, które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia psychologa. Opieką psychologiczną mogą być objęte zarówno osoby z deficytami lub zaburzeniami psychologicznymi, jak również osoby będące w trudnej sytuacji np. pacjenci oddziałów onkologicznych i ich rodziny. W zakres opieki psychologicznej wchodzi wiele różnych działań zależnie od problemu: psychoterapia, psychoedukacja, wsparcie psychologiczne. Spotkania mogą być indywidualne, bądź grupowe (na zasadzie grupy wsparcia lub terapii grupowej).

Dodatkowe kwalifikacje osoby z tytułem magistra psychologii zależą od obszaru, w którym działa i zakresu obowiązków.