Poradnictwo psychologiczne

Gdańsk:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Poradnia udzielania pomocy: duchowej, psychologicznej i materialnej. Poradnia rodzinna
W poradni można skorzystać z pomocy: pedagoga rodzinnego, psychologa, prawnika, duspasterza rodzin i egzorcysty. ul. Cystersów 11 80-330 Gdańsk

(058) 552 18 81

Poradnia rodzinna przy Kurii Biskupiej.

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz Oferta poradni skierowana jest do osób pełnoletnich, doświadczających problemów natury emocjonalnej i psychicznej, cierpiących z powodu nadmiernego obciążenia stresem, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, żałoba, konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę i inne),mających trudności w funkcjonowaniu społecznym, nie radzących sobie z odczuwanym przygnębieniem i apatią.
Formy pomocy:

  • porada lekarza psychiatry,
  • porada psychologa,
  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia grupowa,
  • terapia rodzinna,
  • poradnia leczenia uzależenień,
  • grupa terapeutyczna dla osób, dla których jedzenie jest problemem.
ul. Mickiewicza 28/30
80-405 Gdańsk-Wrzeszcz
(w budynku Przychodni Mickiewicza, II piętro, gabinet nr 37)

nzozwrzeszcz@gmail.com
http://www.psychiatria-wrzeszcz.pl

tel. 58 344 29 01

Pacjenci przyjmowani są bez skierowania, bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Rejestracja:
telefoniczna – od poniedziałku do piątku w godz 7.00-19.00
(w Rejestracji do Poradni Specjalistycznych Przychodni Mickiewicza)
osobista – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00
(w Rejestracji do Poradni Specjalistycznych w budynku Przychodni Mickiewicza – I piętro)

Nadmorskie Centrum Medyczne – Przychodnia „Gdyńska” Dla osób z zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi

Oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych i depresyjnych

ul. Gdyńska 1 80-340 Gdańsk-Żabianka

tel. 58 763-92-77

http://www.ncm.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50
– Nadmorskie Centrum Medyczne – Przychodnia „Gdyńska”

gdynska@ncm.com.pl

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00.
Rejestracja osobiście, przez osoby trzecie, telefonicznie i przez internet.

Sopot:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Do osób cierpiących na chorobę Alzheimera oraz ich rodzin.
Podstawowym celem działalności stowarzyszenia jest pomoc chorym, ich opiekunom i rodzinom. Stowarzyszenie prowadzi grupowe zajęcia psychoterapeutyczne dla chorych, grupy wsparcia dla opiekunów. ul. Armii Krajowej 94

81-824 Sopot

(58) 551-63-64

alzheimer.gdansk@free.ngo.pl

http://alzheimer.gdansk.free.ngo.pl

Dwa razy w miesiącu – pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, odbywa się psychoterapia dla chorych i opiekunów oraz grupa wsparcia (nieodpłatnie). Godz. 11:00, w siedzibie Stowarzyszenia Sopot ul. Armii Krajowej 94.

Gdynia:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Dla osób cierpiących na zaburzenia w sferze psychicznej.
Leczenie chorób psychicznych, nerwic, zaburzeń
zachowania, ADHD, zaburzeń jedzenia, kryzysów rodzinnych i kryzysów dojrzewania.
ul. Traugutta 9

81-384 Gdynia

(58) 621-61-43

Osoby ubezpieczone leczone są bezpłatnie, skierowanie niewymagane. Nie leczy uzaleznień.

Przychodnia „Orłowo” sp. z.o.o. Pomoc osobom z problemami psychicznymi u osób dotychczas nie leczonych.
Pomoc osobom z problemami psychicznymi (wizyta domowa lekarza psychiatry, psychologa-psychoterapeuty, pielęgniarki) u osób dotychczas nie leczonych w ramach programu finansowanego przez Miasto Gdynia. ul. Wrocławska 54

81-557 Gdynia

(58) 664-88-97

www.orlowo.com

Dla osób, które do tej pory nie leczyły się psychiatrycznie. Program finansowany jest przez Miasto Gdynia.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
ul. Pułaskiego 4

81-912 Gdynia

58 711-60-00

wspl@wspl-gdynia.pl

www.wspl-gdynia.pl

Poradnia działa w ramach umowy z NFZ. Do poradni nie są wymagane skierowania.

Stowarzyszenie Osób chorych na chorobę Parkinsona i Ich Rodzin z siedzibą w Gdyni Dla osób cierpiacych na chorobę Parkinsona oraz ich rodzin.
Niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobą Parkinsona oraz ich rodzinom, kontakt z lekarzem specjalista, psychologiem oraz logopedą. ul. Sienkiewicza 36/3

81-374 Gdynia

(58) 621-65-79

 

www.facebook.com/ParkinsonGdynia

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca – Poradnia Opieki Paliatywnej Dla osób terminalnie chorych.
Poradnictwo psychologiczne dla osób terminalnie chorych, którym dość dobry stan zdrowia i sprawność ruchowa pozwalają korzystać z pomocy ambulatoryjnej. ul. Dickmana 6

81-109 Gdynia

(58) 665-66-55

hospicjum.gdynia@wp.pl

www.hospicjum.gdynia.pl

Rejestracja chorych do poradni: tel. (58) 665 66 55 lub (58) 661 55 52 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00. Przy rejestrowaniu chorych do opieki należy przedstawić skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej Dla matek i rodzin spodziewających się dziecka
Obrona poczętego życia i udzielanie pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej i materialnej matkom przeżywającym trudności w związku z przyjęciem poczętego życia, oddziaływanie na społeczne postawy poszanowania daru życia i solidarność z potrzebującym, edukacja i wychowanie w zakresie przygotowania matek do podjęcia obowiązków macierzyńskich oraz zdobywani a wykształcenia i przygotowania do podjęcia pracy zarobkowej, kształtowanie właściwych postaw rodzinnych i społecznych oraz ukazywanie wartości duchowych jako przeciwdziałania patologiom. ul. Tatrzańska 35

80-331 Gdynia

gaudiumvitaegdynia@wp.pl

(58) 621 14 76

Centrum Pomocy Psychologicznej Psychoterapia dorosłych, psychoterapia dzieci, par, małżeństw.
Konsultacje, coaching, psychoterapia indywidualna, psychoterapia małżeństw i par, psychoterapia rodzinna, mediacje, grupa terapeutyczna, grupa wsparcia, grupa rozwoju osobistego, warsztaty psychoedukacyjne, grupa Balinta, superwizje, spotkania/wykłady otwarte. ul. Portowa 11

(58) 661-80-55

kontakt@cpp.gdynia.pl

spchgdansk@wp.pl

www.spchgdansk.pl

Edukacja Klinika – Poradnia Profilaktyki Uzależnień Poradnia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
Poradnictwo dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin:

Porady dla rodzin osób uzależnionych, porady i terapia dla osób używających narkotyki (nieuzależnionych),

Terapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków oraz współuzależnionych, porady dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,

Porady dla młodzieży przeżywającej kryzysy związane z dorastaniem, będące ofiarami przemocy lub cierpiące z powodu trudnych, traumatycznych przeżyć.

Grupy dla dzieci i młodzieży: terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży, zajęcia terapeutyczno-teatralne dla młodzieży w wieku od 12-18 lat, zajęcia dla chłopców w wieku 8-12 lat.

ul. Tatrzańska 35

80-331 Gdynia

tel. (58) 620 66 90

fax. (58) 661 65 82

ekporadnia@o2.pl

Rejestracja: pon. – pt. 08:00-16:00

Porady internetowe na stronie: www.rozmawiamy.jezuici.pl/wychowanie

Poradnia organizuje spotkania z uczniami w szkołach i wspieranie szkolnych programów profilaktycznych.