Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy kierowaną do osób zdrowych, przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej. W przeciwieństwie do psychoterapii poradnictwo stanowi krótką relację z psychologiem, nastawioną na rozwiązanie konkretnego problemu, z którym zgłasza się osoba. Poradnictwo może odbywać się także w formie telefonicznej. Ten rodzaj pomocy przyjmuje zwykle formę kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie trudności i poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nią.

Rodzajem poradnictwa psychologicznego jest także poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne.

W tym wypadku psycholog specjalizujący się w zagadnieniach seksuologicznych udziela jedynie porad. Psycholog seksuolog nie przypisuje leków wydawanych na receptę, ani nie wykonuje badań fizykalnych (do czego prawo ma jedynie lekarz – seksuolog).

Poradnictwo psychologiczne można napotkać zarówno w formie odpłatnej, gdy prowadzone jest w prywatnych gabinetach psychologicznych, jak i bezpłatnej w ramach świadczeń NFZ czy oferowanej przez organizacje pozarządowe. Jeżeli udajemy się do przychodni NFZ zapewniających bezpłatne poradnictwo psychologiczne, możemy spodziewać się wymogu przedstawienia skierowania od lekarza (rodzinnego, psychiatry lub jakiegokolwiek lekarza – w zależności od specyficznych wymogów).