Psychoterapia – kontakt

Gdańsk:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej – Mrowisko Terapia Uzależnień bądź zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin.
Terapia uzależnień, szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,policjantów i kuratorów. ul. Reduta Wyskok 9

(58) 305-46-97

biuro@mrowisko.org.pl

www.mrowisko.org.pl

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar Dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem.
Terapia uzależnień. ul. 3 maja 6

(58) 302-04-42

gdanskporadnia@monar.org

www.monar.pl

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Konsultacje, diagnoza psychologiczna, leczenie zaburzeń adaptacyjnych, psychoterapia dla ofiar przemocy, terapia rozwojowa młodzieży, terapia współuzależnionych, psychoterapia DDA. ul. Zakopiańska 37

(58) 301- 51-32

wotuaiw@ima.pl

www.wotuw.gdansk.pl

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Terapia dzieci i młodzieży.
Konsultacje, diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzinna, konsultacja z lekarzem, szkoła dla rodziców, poradnictwo i pomoc socjalna. ul. Racławicka 17

80-406 Wrzeszcz

(58) 347-89-30

sekrerariat@raclawicka.gda.pl

www.raclawicka.gda.pl

Stowarzyszenie psychologów chrześcijańskich, oddział w Gdańsku. Centrum Pomocy Psychologicznej. Psychoterapia dorosłych, psychoterapia dzieci, par, małżeństw.
Konsultacje, coaching, psychoterapia indywidualna, psychoterapia małżeństw/par, psychoterapia rodzinna, mediacje, grupa terapeutyczna, grupa wsparcia, grupa rozwoju .Osobistego, warsztaty Psychoedukacyjne, grupa Balinta, superwizje, spotkania/wykłady otwarte. ul. Portowa 11

(58) 661-80-55

kontakt@cpp.gdynia.pl

spchgdansk@wp.pl

www.spchgdansk.pl

Centrum jest tworzone i prowadzone przez osoby różnych wyznań chrześcijańskich.

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom U.N.A.S. Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.
Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień od środków chemicznych i innych oraz indoktrynacji psychicznej i psychomanipulacji w grupach destrukcyjnych.

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Szerzenie wiedzy o istocie uzależnień i możliwości terapii.

ul. Słowackiego 79

80-257 Gdańsk

501 337 277

fundacjaunas.pl

Fundacja prowadzi wykłady przeznaczone dla uczniów gimnazjum i szkół średnich pokazy, prelekcje dla szerokiego grona odbiorców;

Program ” Szkoła bez nudy i nałogów” dla szkół podstawowych.

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz Oferta poradni skierowana jest do osób pełnoletnich, doświadczających problemów natury emocjonalnej i psychicznej, cierpiących z powodu nadmiernego obciążenia stresem, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, żałoba, konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę i inne),mających trudności w funkcjonowaniu społecznym, nie radzących sobie z odczuwanym przygnębieniem i apatią.
Formy pomocy:

  • porada lekarza psychiatry,
  • porada psychologa,
  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia grupowa,
  • terapia rodzinna,
  • poradnia leczenia uzależenień,
  • grupa terapeutyczna dla osób, dla których jedzenie jest problemem.
ul. Mickiewicza 28/30

80-405 Gdańsk-Wrzeszcz

(w budynku Przychodni Mickiewicza, II piętro, gabinet nr 37)

nzozwrzeszcz@gmail.com

http://www.psychiatria-wrzeszcz.pl

tel. 58 344 29 01

Pacjenci przyjmowani są bez skierowania, bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Rejestracja:
telefoniczna –  od poniedziałku do piątku w godz 7.00-19.00
(w Rejestracji do Poradni Specjalistycznych Przychodni Mickiewicza)

osobista –  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00
(w Rejestracji do Poradni Specjalistycznych w budynku Przychodni Mickiewicza – I piętro)

Nadmorskie Centrum Medyczne – Przychodnia „Gdyńska” Dla osób z zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi
Oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych i depresyjnych ul. Gdyńska 1 80-340 Gdańsk-Żabianka
tel. 58 763-92-77

http://www.ncm.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50
– Nadmorskie Centrum Medyczne – Przychodnia „Gdyńska”

gdynska@ncm.com.pl

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00.

Rejestracja osobiście, przez osoby trzecie, telefonicznie i przez internet.

 

Sopot:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej-Mrowisko Terapia uzależnień.
Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna. al. Niepodległości 817A

(58) 305-46-97

(58) 550-26-69

biuro@mrowisko.org.pl

www.mrowisko.org.pl/nasze/

 

 

Gdynia:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Dla osób cierpiących na zaburzenia w sferze psychicznej.
Leczenie chorób psychicznych, nerwic, zaburzeń

zachowania, ADHD, zaburzeń jedzenia, kryzysów rodzinnych i kryzysów dojrzewania.

ul. Traugutta 9

81-384 Gdynia

(58) 621-61-43

Osoby ubezpieczone leczone są bezpłatnie, skierowanie niewymagane. Nie leczy uzależnień.

Przychodnia „Orłowo” sp. z.o.o. Pomoc osobom z problemami psychicznymi u osób dotychczas nie leczonych.
Pomoc osobom z problemami psychicznymi (wizyta domowa lekarza psychiatry, psychologa-psychoterapeuty, pielęgniarki) u osób dotychczas nie leczonych w ramach programu finansowanego przez Miasto Gdynia. ul. Wrocławska 54

81-557 Gdynia

(58) 664-88-97

www.orlowo.com

Dla osób, które do tej pory nie leczyły się psychiatrycznie. Program finansowany jest przez Miasto Gdynia.

Centrum Pomocy Psychologicznej Psychoterapia dorosłych, psychoterapia dzieci, par, małżeństw.
Konsultacje, coaching, psychoterapia indywidualna, psychoterapia małżeństw i par, psychoterapia rodzinna, mediacje, grupa terapeutyczna, grupa wsparcia, grupa rozwoju osobistego, warsztaty psychoedukacyjne, grupa Balinta, superwizje, spotkania/wykłady otwarte. ul. Portowa 11

(58) 661-80-55

kontakt@cpp.gdynia.pl

spchgdansk@wp.pl

www.spchgdansk.pl

Edukacja Klinika – Poradnia Profilaktyki Uzależnień Poradnia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
Poradnictwo dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin:

Porady dla rodzin osób uzależnionych, porady i terapia dla osób używających narkotyki (nieuzależnionych),

Terapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków oraz współuzależnionych, porady dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,

Porady dla młodzieży przeżywającej kryzysy związane z dorastaniem, będące ofiarami przemocy lub cierpiące z powodu trudnych, traumatycznych przeżyć.

Grupy dla dzieci i młodzieży: terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży, zajęcia terapeutyczno-teatralne dla młodzieży w wieku od 12-18 lat, zajęcia dla chłopców w wieku 8-12 lat.

ul. Tatrzańska 35

80-331 Gdynia

tel. (58) 620 66 90

fax. (58) 661 65 82

ekporadnia@o2.pl

Rejestracja: pon. – pt. 08:00-16:00

Porady internetowe na stronie: www.rozmawiamy.jezuici.pl/wychowanie

Poradnia organizuje spotkania z uczniami w szkołach i wspieranie szkolnych programów profilaktycznych.