Szkolenia i trening psychologiczny

Gdańsk:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, osób które chcą działać przeciw uzależnieniom.
Szkolenia dla nauczycieli i trenerów z budowania kontaktu interpersonalnego i profilaktyki uzaleznień. ul. Dyrekcyjna 5(58) 320-44-04

biuro@gcpu.pl

www.gcpu.pl

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom U.N.A.S. Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.
Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień od środków chemicznych i innych oraz indoktrynacji psychicznej i psychomanipulacji w grupach destrukcyjnych.Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Szerzenie wiedzy o istocie uzależnień i możliwości terapii.

ul. Słowackiego 7980-257 Gdańsk501 337 277

fundacjaunas.pl

Fundacja prowadzi wykłady przeznaczone dla uczniów gimnazjum i szkół średnich pokazy, prelekcje dla szerokiego grona odbiorców;

Program ” Szkoła bez nudy i nałogów” dla szkół podstawowych.

Gdynia:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Fundacja Adapa Pomoc osobom cierpiącym na autyzm i ich rodzinom.
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, warsztaty terapii zajęciowej. ul.Gen. Hallera 31a81-428 Gdynia

(58) 622-93-56

Centrum Pomocy Psychologicznej Psychoterapia dorosłych, psychoterapia dzieci, par, małżeństw.
Konsultacje, coaching, psychoterapia indywidualna, psychoterapia małżeństw i par, psychoterapia rodzinna, mediacje, grupa terapeutyczna, grupa wsparcia, grupa rozwoju osobistego, warsztaty psychoedukacyjne, grupa Balinta, superwizje, spotkania/wykłady otwarte. ul. Portowa 11(58) 661-80-55

kontakt@cpp.gdynia.pl

spchgdansk@wp.pl

www.spchgdansk.pl

Edukacja Klinika – Poradnia Profilaktyki Uzależnień Poradnia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
Poradnictwo dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin:Porady dla rodzin osób uzależnionych, porady i terapia dla osób używających narkotyki (nieuzależnionych),

Terapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków oraz współuzależnionych, porady dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,

Porady dla młodzieży przeżywającej kryzysy związane z dorastaniem, będące ofiarami przemocy lub cierpiące z powodu trudnych, traumatycznych przeżyć.

Grupy dla dzieci i młodzieży: terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży, zajęcia terapeutyczno-teatralne dla młodzieży w wieku od 12-18 lat, zajęcia dla chłopców w wieku 8-12 lat.

ul. Tatrzańska 3580-331 Gdynia

tel. (58) 620 66 90

fax. (58) 661 65 82

ekporadnia@o2.pl

Rejestracja: pon. – pt. 08:00-16:00

Porady internetowe na stronie: www.rozmawiamy.jezuici.pl/wychowanie

Poradnia organizuje spotkania z uczniami w szkołach i wspieranie szkolnych programów profilaktycznych.