Szkolenia i trening psychologiczny

Po pomoc trenera/szkoleniowca zgłaszają się osoby chcące polepszenia posiadanych umiejętności, kwalifikacji i wiedzy. Trener przy tym nie udziela uczestnikom pomocy w sposób bezpośredni, lecz wspomaga ich w procesie uczenia się i rozwoju.

W przypadku szkolenia cele rozwojowe ustalane są przez organizację zlecającą je na rzecz swoich pracowników i najczęściej dotyczą kompetencji wykorzystywanych w pracy. Uczestnictwo w treningu psychologicznym wynika w większym stopniu z indywidualnej potrzeby osoby, która się na nie decyduje, wymagają one bowiem większej otwartości i refleksji.

Szkolenia i treningi psychologiczne mogą wykorzystywać różnorodne formy aktywności, takie jak wykład, gra, symulacja, dyskusja, praca w grupie, zadania pisemne, realizacja projektów czy udzielanie informacji zwrotnych. Odbywają się one zazwyczaj w grupach dostosowanych do potrzeb szkolenia/treningu i jego uczestników.

Mają one charakter tematyczny (na przykład trening asertywności, trening skutecznej komunikacji, trening interpersonalny, warsztaty antydyskryminacyjne) i są to jedno bądź kilkudniowe intensywne zajęcia skomasowane w czasie lub mniej intensywne (krótsze) odbywające się co jakiś czas.

Decydując się na szkolenie czy trening warto zapoznać się z jego celami, które powinny być jasno sprecyzowane w programie i adekwatne dla naszych potrzeb. Warto także zwrócić uwagę, czy na stronie proponowanego przedsięwzięcia trenerzy są wymienieni z imienia i nazwiska i czy podane są ich kwalifikacje. Trenerzy nie muszą posiadać wykształcenia psychologicznego, dobrze jednak by osoby te posiadały doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, a szczególnie z oferowanej dziedziny. Trener doświadczony to taki, który prowadzi formę rozwoju tego typu od minimum dwóch lat.

Szkolenia/treningi mogą być otwarte − czyli dostępne dla każdego chętnego kandydata, bądź zamknięte − dedykowane dla wybranej grupy osób. Mogą być także płatne i bezpłatne, co najczęściej jest uzależnione od profilu organizacji, która je przeprowadza czy celu samego szkolenia. Najczęściej aby uczestniczyć w szkoleniu należy wcześniej wysłać odpowiednie zgłoszenie (na przykład dostępne na stronie organizacji czy firmy, która je przeprowadza). Bywa że o zakwalifikowaniu do szkolenia/treningu decyduje zgodność naszego profilu z profilem uczestnika szkolenia weryfikowana dzięki informacjom zawartym w zgłoszeniu.