Telefon zaufania/infolinia

Telefon zaufania jest formą pomocy dostępną dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać z psychologiem. Celem takiej infolinii jest udzielenie wsparcia podczas rozmowy telefonicznej. Numery telefonów zaufania często podawane są w prasie lub w Internecie, aby każdy miał do nich łatwy dostęp. Telefony zaufania często mają specjalny profil, na przykład dotyczący problematyki narkomanii, przemocy w rodzinie. Wiele placówek prowadzi jednak telefony o szerszym zakresie udzielanej pomocy, dla osób które znajdują się w kryzysie psychicznym.

W zależności od założeń, jakimi kieruje się dany telefon zaufania, osoba dzwoniąca może uzyskać wsparcie informacyjne (np. dane na temat placówki, do której powinien się zgłosić, albo poradę jak działać w przedstawianej przez niego sytuacji), albo emocjonalne. Zdarza się, że telefony zaufania działają przy placówkach oferujących bezpośrednie spotkania z psychoterapeutą lub osobą oferującą pomoc prawną.

W przypadku większych inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim rozmowa telefoniczna jest bezpłatna, jednak w większości wypadków rozmówca ponosi koszty rozmowy. Specyfiką tej formy pomocy jest również brak bezpośredniego kontaktu. Zwiększa to anonimowość osób zgłaszających się po pomoc oraz sprzyja większej otwartości. Telefon zaufania daje możliwość uzyskania szybkiej pomocy. Osoby, które obsługują infolinie to nie tylko psychologowie, ale też osoby o innym wykształceniu czy wolontariusze specjalnie przeszkoleni do udzielania takiej formy pomocy. Jednym warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest dostęp do telefonu.