Telefon zaufania/infolinia

Gdańsk:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Niebieska Linia – pomoc ofiarom przemocy domowej Dla ofiar przemocy domowej.
Konsultacje, porady. 800-120-002 

www.niebieskalinia.pl

Infolinia Onkologiczna Dla osób z chorobą nowotworową i ich rodzin
Konsultacje, porady. 800-08-01-64 

www.ptpo.org.pl/infolinia/

Gdynia:

Nazwa Do kogo skierowana jest pomoc
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – punkt informacyjno-konsultacyjny w Gdyni Dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera oraz ich rodzin.
Podstawowym celem działalności stowarzyszenia jest pomoc chorym, ich opiekunom i rodzinom. Stowarzyszenie prowadzi grupowe zajęcia psychoterapeutyczne dla chorych, grupy wsparcia dla opiekunów. ul. 3-go Maja 27/31 

81-364 Gdynia

(58) 621-80-98

(siedziba Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych)

alzheimer.gdansk@free.ngo.pl

http://alzheimer.gdansk.free.ngo.pl/

 

W siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbywają się jedynie konsultacje oraz udzielanie informacji.

Dyżury w poniedziałki w godz. 17:00-18:30