Warunki uzyskania pomocy

Warunki uzyskania pomocy to wymagania, które ty sam musisz spełnić, aby uzyskać pomoc psychologiczną. Niekiedy pomoc taka będzie ci przysługiwała bezwzględnie i od razu po zgłoszeniu się po nią (na przykład w ramach interwencji kryzysowej w przypadki szczególnie trudnych problemów). Czasami będziesz musiał czekać (może się tak zdarzyć, że na psychoterapię w ramach NFZ możesz czekać od miesiąca do trzech). Być może będziesz musiał udać się najpierw do lekarza pierwszego kontaktu po odpowiednie skierowanie. Wszystko to zależy nie tylko od formy pomocy, ale także od ośrodka i jego wewnętrznych regulaminów. Niektóre formy pomocy wymagają konsultacji przed rozpoczęciem właściwych działań, w celu ustalenia problemu, wyjaśnienia warunków uzyskania pomocy czy ustalenia kontraktu klient – osoba udzielająca pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących konkretnych form pomocy uzyskasz w Przewodniku.