Źródła

Strelau, J. (2006). Psychologia (II, III). Gdańsk: GWP.

Sęk, H. (2008). Psychologia kliniczna (I, II). Warszawa: PWN.

http://badania.net