Źródła

Czabała, J. C. (2001). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

Grzesiuk, L. (2006). Psychoterapia. Warszawa: Eneteia.

Strelau, J. (2006). Psychologia (II, III). Gdańsk: GWP.

Szymczak, W., & Wański, T. (2011). Profesjonalni trenerzy. Czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty. Gdańsk: GWP.

Sęk, H. (2008). Psychologia kliniczna (I, II). Warszawa: PWN.

Łaguna, M. (2005). Szkolenia. Jak je prowadzić, by… . Gdańsk: GWP

www.cik.sos.pl/